O NAMA

Orijentiring savez Crne Gore osnovan je 7. oktobra 2015. godine.Klubovi osnivaci su: Orijentiring klub "Berane", Orijentiring klub "Komovi" i Orijentiring klub "Podgorica". Savez je osnovan u cilju popularizcije orijentiring sporta, novog sporta u Crnoj Gori.

icon-orijentiring-savez-crna-gora

ORIJENTIRING

Orijentiring je sport u kome takmičar uz pomoć karte i kompasa treba da pronađe određeni broj kontrolnih tačaka, za što kraći vremenski period.
Redosled kontrolnih tačaka je unaprijed određen i takmičar treba sam da procijeni koji je najkraći put do svake od njih. Takmičenja se održavaju u prirodnim okruženjima, ali i u urbanim sredinama. U ovom sportu takmičenja su uglavnom pojedinačna, ali mogu biti i štafetna. Postoje dnevna i noćna takmičenja, zatim jednodnevna, dvodnevna i višednevna. Takmičenja se mogu održavati kako u ljetnjim tako i u zimskim uslovima. Takmičari su podijeljeni u 30 kategorija, u zavisnosti od pola i uzrasta. Dužine staza se kreću od 1-2km za decu, pa sve do 12 km za seniore.
Nastao je u Skandinaviji krajem 19. veka u jedinicama švedske vojske. Prvo dokumentovano vojno takmičenje održano je 1893. u Štokholmu, a prvo civilno takmičenje 1900 godine u Oslu, kada je i nastao naziv ''orijentacija''. Međunarodna orijentiring federacija (IOF) osnovana je u Danskoj 1961. godine. Prvo Evropsko prvenstvo održano je 1962. godine u Norveškoj, a prvo svetsko prvenstvo 1966. godine u Finskoj.

icom-map

KARTA

Karta predstavlja umanjeni grafički prikaz nekog terena, gledano odzgo. Za orijentiring sport karte se najčešće crtaju u razmjeri 1:15 000 (1cm= 150m) ili 1:10 000 (1cm=100m). Za orijentiring u parku karte su najčešće izrađene u razmjeru 1: 5 000 (1cm=50m). Za crtanje karata koriste se internacionalni simboli, koji su logički i koji se lako uče. Orijentiring karte štampaju se u pet osnovnih boja, koje su sastavni dio simbola na karti.


    CRNA - kuće, zgrade, stijene, stazice putevi...

    SMEĐA - izohipse, zemljani detalji

    PLAVA - vodene površine

    ZELENA - teško prohodna i zarasla šuma, gustiši

    ŽUTA - otvoreno zemljište, livade, čistine u šumi...

icon-compass

KOMPAS

Kompas je navigacioni uređaj, koji se pojavio u Kini u 11. vijeku. Sastoji se od namagnetisanog pokazivača pravca i podloge (ruže kompasa) koja pokazuje strane svijeta. Neki kompasi imaju kućište ispunjeno posebnom tečnošću. Tečnost prigušuje kretanje igle, tako da kompas ne mora uvijek biti u savršenom položaju. Igla kompasa je obojena u dvije boje. Crvena boja pokazuje sever, a bijela jug. Postoje kompasi za sjevernu i južnu hemisferu.